Сайттағы Кирилл-Латын жазуларын сәйкестіру

Бұл арқылы сайтыңыздың жазуларын Кирил және Латын қарібіне сәйкестіре аласыз.

 1. <html lang="kk">
 2. <head>
 3. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 4. <script src="input.js"></script>
 5. <style type="text/css">
 6. .ornalasu {
 7.      text-align:center;
 8. }
 9. .ornalasu1 {
 10.      text-align:left;
 11. }
 12. body,td,th {
 13.     font-familyTahoma;
 14.     text-alignleft;
 15. }
 16. </style>
 17. </head>
 18. <body>
 19. <p>&nbsp;</p>
 20. <table width="595" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
 21.   <tr>
 22.     <td width="213" height="57">&nbsp;</td>
 23.     <td width="382"><p class="ornalasu"><a href="#cyr">Кирил</a> <a href="#lat">Latinica</a> </p>
 24.   </tr>
 25.   <tr>
 26.     <td height="1102">&nbsp;</td>
 27.     <td><p class="ornalasu1"><strong>Алланың өзi де рас, сөзi де рас</strong></p>
 28.       <p class="ornalasu1">Алланың өзi де рас, сөзi де рас,&nbsp;<br>
 29.         Рас сөз ешуақытта жалған болмас,&nbsp;<br>
 30.         Көп кiтап келдi алладан, оның төртi,&nbsp;<br>
 31.         Алланы танытуға сөзi айрылмас.&nbsp;<br>
 32.         Әманту оқымаған кiсi бар ма?&nbsp;<br>
 33.         Уәктубиһи дегенмен iсi бар ма?&nbsp;<br>
 34.         Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер,&nbsp;<br>
 35.         Жарлықпен ол сiздерге, сiз де оларға...&nbsp;<br>
 36.         Замана, шаруа, мiнез күнде өзгердi,&nbsp;<br>
 37.         Оларға кез-кезiмен нәби келдi.&nbsp;<br>
 38.         Қағида шариғаты өзгерсе де,&nbsp;<br>
 39.         Тағриф алла еш жерде өзгермедi.&nbsp;<br>
 40.         Күллi махлұқ өзгерер, алла өзгермес,&nbsp;<br>
 41.         Әһли кiтап бұл сөздi бекер демес.&nbsp;<br>
 42.         Адам нәпсi, өзiмшiл мiнезбенен&nbsp;<br>
 43.         Бос сөзбенен қастаспай түзу келмес.&nbsp;<br>
 44.         Махаббатпен жаратқан адамзатты,&nbsp;<br>
 45.         Сен де сүй ол алланы жаннан тәттi.&nbsp;<br>
 46.         Адамзаттың бәрiн сүй бауырым деп&nbsp;<br>
 47.         Және хақ жолы осы деп әдiлеттi.&nbsp;<br>
 48.         Осы үш сүю болады иманы гүл,&nbsp;<br>
 49.         Иманның асылы үш деп сен тахқиқ бiл.&nbsp;<br>
 50.         Ойлан-дағы, үшеуiн таратып бақ,&nbsp;<br>
 51.         Басты байла жолына, малың түгiл.&nbsp;<br>
 52.         Дiн де осы шын ойласаң, тағат та осы,&nbsp;<br>
 53.         Екi дүние бұл тасдиқ— хақтың досы.&nbsp;<br>
 54.         Осыларды бұзатын және үш iс бар:&nbsp;<br>
 55.         Пайда, мақтан, әуесқой онан шошы.&nbsp;<br>
 56.         Руза, намаз, зекет, хаж—талассыз iс,&nbsp;<br>
 57.         Жақсы болсаң, жақсы тұт бәрiн тегiс.&nbsp;<br>
 58.         Бастапқы үшiн бекiтпей, соңғы төрттi&nbsp;<br>
 59.         Қылмағанмен татымды бермес жемiс.&nbsp;<br>
 60.         Бас жоғары жаралған, мойын төмен,&nbsp;<br>
 61.         Қарашы, дене бiткен ретiмен.&nbsp;<br>
 62.         Iстiң басы — ретiн танымақтық.&nbsp;<br>
 63.         Иман бiлмес тағатты қабыл демен.&nbsp;<br>
 64.         Имамдар ғибадаттан сөз қозғаған,&nbsp;<br>
 65.         Хұснизән мен иманды бiлдi ойлаған.&nbsp;<br>
 66.         Иманның тазалығын жақсы ұқтырмай,&nbsp;<br>
 67.         Сыртын қанша жуса да, iшi оңбаған.&nbsp;<br>
 68.         Алла мiнсiз әуелден, пайғамбар хақ,&nbsp;<br>
 69.         Мү'мин болсаң, үйренiп сен де ұқсап бақ.&nbsp;<br>
 70.         Құран рас, алланың, сөзi дүр ол,&nbsp;<br>
 71.         Тә'уилiне жетерлiк ғылымың шақ.&nbsp;<br>
 72.         Алланың, пайғамбардың, жолындамыз,&nbsp;<br>
 73.         Ынтамызды бұзбастық иманымыз.&nbsp;<br>
 74.         Пайда, мақтан әуесқой — шайтан iсi,&nbsp;<br>
 75.         Кәнi бiздiң нәпсiнi тыйғанымыз?&nbsp;<br>
 76.         Мү'мин болсаң, әуелi иманды бол,&nbsp;<br>
 77.         Бендеге иман өзi ашады жол,&nbsp;<br>
 78.         Шыр айнал да, таза ойла бiр иманды,&nbsp;<br>
 79.         Мұнафиқ намаз қылмап па, мағлұм ғой ол.&nbsp;<br>
 80.         Алла iшiмдi айтқызбай бiледi ойла,&nbsp;<br>
 81.         Бендесiне қастықпен кiнә қойма.&nbsp;<br>
 82.         Распенен таласпа мү'мин болсаң,&nbsp;<br>
 83.     Ойла, айттым, адамдық, атын жойма!</p></td>
 84.   </tr>
 85. </table>
 86. <p>&nbsp; </p>
 87. <script>
 88. $("body").CyrLatConverter({
 89.   permalink_hash : "on"
 90. });
 91.   </script>
 92. </body>
 93. </html>

 

 1. /* input.js мазмұны */
 2. /* www.sait.kz ұсынады */
 3. (function($) {
 4.     var config = {
 5.         cookie_duration : 7,
 6.         parent_class_ignore : '',
 7.         permalink_hash_lat : "#lat",
 8.         permalink_hash_cyr : "#cyr",
 9.         permalink_hash : "off",
 10.         ignore_list_include_unicode : "on",
 11.         benchmark : 'off',
 12.         benchmark_eval : "console.log('Execution time: %s%')",
 13.         button_cyr : '',
 14.         button_lat : '',
 15.         button_default : ''
 16.     };
 17.     var SELECTOR = '.CyrLatConvert';
 18.     var Sait = {
 19. "a" : "а",
 20. "ä" : "ә",
 21. "b" : "б",
 22. "v" : "в",
 23. "g" : "г",
 24. "ğ" : "ғ",
 25. "d" : "д",
 26. "e" : "е",
 27. "j" : "ж",
 28. "z" : "з",
 29. "ï" : "и",
 30. "y" : "й",
 31. "k" : "к",
 32. "q" : "қ",
 33. "l" : "л",
 34. "m" : "м",
 35. "n" : "н",
 36. "ñ" : "ң",
 37. "o" : "о",
 38. "ö" : "ө",
 39. "p" : "п",
 40. "r" : "р",
 41. "s" : "с",
 42. "t" : "т",
 43. "w" : "у",
 44. "u" : "ұ",
 45. "ü" : "ү",
 46. "f" : "ф",
 47. "x" : "х",
 48. "h" : "һ",
 49. "c" : "ц",
 50. "ç" : "ч",
 51. "ş" : "ш",
 52. "шч" : "щ",
 53. "ı" : "ы",
 54. "i" : "і",
 55. "é" : "э",
 56. "йұ" : "ю",
 57. "йа" : "я",
 58. "йо" : "ё",
 59. "’" : "ь",
 60. "'" : "ь",
 61. "ьь" : "ъ",
 62. "A" : "А",
 63. "Ä" : "Ә",
 64. "B" : "Б",
 65. "V" : "В",
 66. "G" : "Г",
 67. "Ğ" : "Ғ",
 68. "D" : "Д",
 69. "E" : "Е",
 70. "J" : "Ж",
 71. "Z" : "З",
 72. "Ï" : "И",
 73. "Y" : "Й",
 74. "K" : "К",
 75. "Q" : "Қ",
 76. "L" : "Л",
 77. "M" : "М",
 78. "N" : "Н",
 79. "Ñ" : "Ң",
 80. "O" : "О",
 81. "Ö" : "Ө",
 82. "P" : "П",
 83. "R" : "Р",
 84. "S" : "С",
 85. "T" : "Т",
 86. "W" : "У",
 87. "U" : "Ұ",
 88. "Ü" : "Ү",
 89. "F" : "Ф",
 90. "X" : "Х",
 91. "H" : "Һ",
 92. "C" : "Ц",
 93. "Ç" : "Ч",
 94. "Ş" : "Ш",
 95. "ШЧ" : "Щ",
 96. "Шч" : "Щ",
 97. "I" : "Ы",
 98. "I" : "І",
 99. "É" : "Э",
 100. "ЙҰ" : "Ю",
 101. "ЙА" : "Я",
 102. "ЙО" : "Ё",
 103. "Йұ" : "Ю",
 104. "Йа" : "Я",
 105. "Йо" : "Ё",
 106.     };
 107.     var Cyr2Lat = {
 108. "а" : "a",
 109. "ә" : "ä",
 110. "б" : "b",
 111. "в" : "v",
 112. "г" : "g",
 113. "ғ" : "ğ",
 114. "д" : "d",
 115. "е" : "e",
 116. "ж" : "j",
 117. "з" : "z",
 118. "и" : "ï",
 119. "й" : "y",
 120. "к" : "k",
 121. "қ" : "q",
 122. "л" : "l",
 123. "м" : "m",
 124. "н" : "n",
 125. "ң" : "ñ",
 126. "о" : "o",
 127. "ө" : "ö",
 128. "п" : "p",
 129. "р" : "r",
 130. "с" : "s",
 131. "т" : "t",
 132. "у" : "w",
 133. "ұ" : "u",
 134. "ү" : "ü",
 135. "ф" : "f",
 136. "х" : "x",
 137. "һ" : "h",
 138. "ц" : "c",
 139. "ч" : "ç",
 140. "ш" : "ş",
 141. "щ" : "şç",
 142. "ы" : "ı",
 143. "і" : "i",
 144. "э" : "é",
 145. "ъ" : "’’",
 146. "ь" : "’",
 147. "ю" : "yu",
 148. "я" : "ya",
 149. "ё" : "yo",
 150. "А" : "A",
 151. "Ә" : "Ä",
 152. "Б" : "B",
 153. "В" : "V",
 154. "Г" : "G",
 155. "Ғ" : "Ğ",
 156. "Д" : "D",
 157. "Е" : "E",
 158. "Ж" : "J",
 159. "З" : "Z",
 160. "И" : "Ï",
 161. "Й" : "Y",
 162. "К" : "K",
 163. "Қ" : "Q",
 164. "Л" : "L",
 165. "М" : "M",
 166. "Н" : "N",
 167. "Ң" : "Ñ",
 168. "О" : "O",
 169. "Ө" : "Ö",
 170. "П" : "P",
 171. "Р" : "R",
 172. "С" : "S",
 173. "Т" : "T",
 174. "У" : "W",
 175. "Ұ" : "U",
 176. "Ү" : "Ü",
 177. "Ф" : "F",
 178. "Х" : "X",
 179. "Һ" : "H",
 180. "Ц" : "C",
 181. "Ч" : "Ç",
 182. "Ш" : "Ş",
 183. "Щ" : "Şç",
 184. "Ы" : "I",
 185. "І" : "I",
 186. "Э" : "É",
 187. "Ъ" : "’’",
 188. "Ь" : "’",
 189. "Ю" : "Yu",
 190. "Я" : "Ya",
 191. "Ё" : "Yo",
 192.     };
 193.     var Sait_chained = {
 194.     };
 195.     function do_hash()
 196.     {
 197.         if(window.location.hash == config.permalink_hash_lat)
 198.             methods['C2L'].call(this);
 199.         if(window.location.hash == config.permalink_hash_cyr)
 200.             methods['L2C'].call(this);
 201.         //console.log('HASH: ' + window.location.hash);
 202.     }
 203.     function initHash()
 204.     {
 205.         if(!("onhashchange" in window)) {
 206.             var oldHref = location.href;
 207.             setInterval(function() {
 208.                 var newHref = location.href;
 209.                 if (oldHref !== newHref) {
 210.                     oldHref = newHref;
 211.                     do_hash();
 212.                 }
 213.             }, 100);
 214.         } else if (window.addEventListener) {
 215.             window.addEventListener("hashchange", do_hash, false);
 216.         }
 217.         else if (window.attachEvent) {
 218.             window.attachEvent("onhashchange", do_hash);
 219.         }
 220.         do_hash();
 221.         //if permalink is already set on page load (init hash function) we will return true so no translation is called from cookie.
 222.         if(window.location.hash == config.permalink_hash_lat || window.location.hash == config.permalink_hash_cyr)
 223.             return true;
 224.         return false;
 225.     }
 226.     function setCookie(value) {
 227.         var expires = "; ";
 228.         if (config.cookie_duration) {
 229.             var date = new Date();
 230.             date.setDate(date.getDate() + config.cookie_duration);
 231.             expires = "; expires=" + date.toGMTString() + "; ";
 232.         }
 233.         document.cookie = "CyrLatConverterSelected=" + value + expires + "path=/";
 234.     }
 235.     function getCookie() {
 236.         var name = "CyrLatConverterSelected=";
 237.         var c_arr = document.cookie.split(';');
 238.         for (var i = 0; i < c_arr.length; i++) {
 239.             var c = c_arr[i];
 240.             while (c.charAt(0) == ' ')
 241.                 c = c.substring(1, c.length);
 242.             if (c.indexOf(name) == 0)
 243.                 return c.substring(name.length, c.length);
 244.         }
 245.         return null;
 246.     }
 247.     /**
 248.      * splitWords
 249.      * 
 250.      * Cross browser function to split words and preserve delimiters. 
 251.      */
 252.     function splitWords(str) {
 253.         if(config.ignore_list_include_unicode == 'on')
 254.             var pattern = "[^0-9a-zA-Zu0400-u04FF_u010Du010Cu0107u0106u017Eu017Du0161u0160u0111u0110]+"//unicode for all cyrillic letters, and čČćĆžŽšŠđĐ
 255.         else
 256.             var pattern = "[^0-9a-zA-Z_u010Du010Cu0107u0106u017Eu017Du0161u0160u0111u0110]+"//unicode for čČćĆžŽšŠđĐ
 257.         //test does browser natively support split with keeping delimiters.
 258.         var test = "test string";
 259.         if(test.split(/([^a-z])/).length == 3)
 260.         {
 261.             return str.split(new RegExp("(" + pattern + ")""i"));
 262.         }
 263.         regex = new RegExp(pattern, "gi");
 264.         var i = 0;
 265.         var matches    = str.split(regex),
 266.             separators = str.match(regex),
 267.             ret        = [];
 268.         if(matches.length == 0)
 269.             return separators;
 270.         if(separators == null)
 271.             return matches;
 272.         if(separators.length == matches.length + 1//separators from both sides
 273.         {
 274.             for(i = 0; i < matches.length; i++)
 275.             {
 276.                 ret.push(separators[i]);
 277.                 ret.push(matches[i]);
 278.             }
 279.             ret.push(separators[i]);
 280.         }
 281.         else if(separators.length == matches.length) //separator from one of the sides
 282.         {
 283.             if(matches[0].indexOf(separators[0]) > -1//separator is 1st
 284.             {
 285.                 for(var i = 0; i < separators.length; i++)
 286.                 {
 287.                     ret.push(separators[i]);
 288.                     ret.push(matches[i]);
 289.                 }
 290.             }
 291.             else //separator is last
 292.             {
 293.                 for(var i = 0; i < separators.length; i++)
 294.                 {
 295.                     ret.push(matches[i]);
 296.                     ret.push(separators[i]);
 297.                 }
 298.             }
 299.         }
 300.         else //no separators from the sides
 301.         {
 302.             ret.push(matches[0]);
 303.             for(i = 0; i < separators.length; i++)
 304.             {
 305.                 ret.push(separators[i]);
 306.                 ret.push(matches[i+1]);
 307.             }
 308.         }
 309.         return ret;
 310.     }
 311.     /* End of splitWords */
 312.     function replace_L2C(txt) {
 313.         var value;
 314.         var chainedFlag;
 315.         var c2;
 316.         var baseFlagIgnore = false;
 317.         var validDoubleChain;
 318.         var words = splitWords(txt);
 319.         //iterate through all words
 320.         $.each(words, function(i, w) {
 321.             //if list of words to ifnore exist...       
 322.             if((typeof CyrLatIgnoreList != 'undefined') && (w.toString().toLowerCase() in CyrLatIgnoreList))
 323.                 words[i] = CyrLatIgnoreList[w.toString().toLowerCase()] == '' ? w : CyrLatIgnoreList[w.toString().toLowerCase()];
 324.             else
 325.             {
 326.                 validDoubleChain = true;
 327.                 if(typeof CyrLatIgnore_doubleletters != 'undefined' && (w.toString().toLowerCase() in CyrLatIgnore_doubleletters))
 328.                     validDoubleChain = false;
 329.                 //iterate through list of base words to ignore
 330.                 if(typeof CyrLatIgnore_doubleletters_base != 'undefined') {
 331.                     $.each(CyrLatIgnore_doubleletters_base, function(base, v) {
 332.                         if(w.toString().toLowerCase().indexOf(base) > -1//ignore it
 333.                         {
 334.                             validDoubleChain = false;
 335.                             return false;
 336.                         }
 337.                     });
 338.                 }
 339.                 //split words in letters... 
 340.                 value = w.split('');
 341.                 $.each(value, function(i, c) {
 342.                     chainedFlag = false;
 343.                     //if word shoult be doubleletters chained...
 344.                     if (Sait_chained[c] && validDoubleChain) {
 345.                         c2 = value[i + 1];
 346.                         if (c2 && Sait_chained[c][c2]) {
 347.                             value[i] = Sait_chained[c][c2];
 348.                             value[i + 1] = '';
 349.                             chainedFlag = true;
 350.                         }
 351.                     }
 352.                     if (!chainedFlag)
 353.                         value[i] = (Sait[c] && Sait[c] != "") ? Sait[c] : c;
 354.                 });
 355.                 words[i] = value.join('');
 356.             }
 357.         });
 358.         return words.join(''); //join with NO space, as spaces are preserved in split function. 
 359.     }
 360.     function replace_C2L(txt) {
 361.         var value;
 362.         //if list of words to ifnore exist...
 363.         if (typeof CyrLatIgnoreList != 'undefined')
 364.         {
 365.             var words = splitWords(txt);
 366.             //console.log(words);
 367.             $.each(words, function(i, w) {
 368.                 if(!(w.toString().toLowerCase() in CyrLatIgnoreList)) //if word not set in ignore list
 369.                 {
 370.                     value = w.split('');
 371.                     $.each(value, function(i, c) {
 372.                         value[i] = (Cyr2Lat[c] && Cyr2Lat[c] != "") ? Cyr2Lat[c] : c;
 373.                     });
 374.                     words[i] = value.join('');
 375.                 }
 376.                 else
 377.                     words[i] = CyrLatIgnoreList[w.toString().toLowerCase()] == '' ? w : CyrLatIgnoreList[w.toString().toLowerCase()];
 378.             });
 379.             return words.join(''); //join with NO space, as spaces are preserved in split function.
 380.         }
 381.         else // there's no ignore dictionary 
 382.         {
 383.             value = txt.split('');
 384.             $.each(value, function(i, c) {
 385.                 value[i] = (Cyr2Lat[c] && Cyr2Lat[c] != "") ? Cyr2Lat[c] : c;
 386.             });
 387.             return value.join('');
 388.         }
 389.     }
 390.     function recursiveCheckParent(el)
 391.     {
 392.         var parent_class_ignore = config.parent_class_ignore.split(',');
 393.         $.each(parent_class_ignore, function(i, c) {
 394.             parent_class_ignore[i] = $.trim(c);
 395.         });
 396.         function scan(element)
 397.         {
 398.             while(element.parentNode)
 399.             {
 400.                 if(element.className && jQuery.inArray(element.className, parent_class_ignore) >= 0)
 401.                     return true;
 402.                 element = element.parentNode;
 403.             }
 404.             return false;
 405.         }
 406.         return scan(el);
 407.     }
 408.     function convert_L2C(el) {
 409.         $(el).wrapInner('<span id="CyrLatWrap" />');
 410.         $(el).find(':not(iframe,script,style,pre,code,.CyrLatIgnore)').contents().filter(function() {
 411.             if (this.nodeType == 3)
 412.                 if(!recursiveCheckParent(this)){
 413.                     if(typeof this.textContent != 'undefined')
 414.                         this.textContent = replace_L2C(this.textContent);
 415.                     else if(typeof this.innerText != 'undefined')
 416.                         this.innerText = replace_L2C(this.innerText);
 417.                     else if(typeof this.nodeValue != 'undefined')
 418.                         this.nodeValue = replace_L2C(this.nodeValue);
 419.                     return true;
 420.                 }
 421.             return false;
 422.         });
 423.         $(el).find("#CyrLatWrap").contents().unwrap();
 424.     };
 425.     function convert_C2L(el) {
 426.         $(el).wrapInner('<span id="CyrLatWrap" />');
 427.         var textNodes = $(el).find(':not(iframe,script,style,pre,code,.CyrLatIgnore)').contents().filter(function() {
 428.             if (this.nodeType == 3){
 429.                 if(typeof this.textContent != 'undefined')
 430.                         this.textContent = replace_C2L(this.textContent);
 431.                     else if(typeof this.innerText != 'undefined')
 432.                         this.innerText = replace_C2L(this.innerText);
 433.                     else if(typeof this.nodeValue != 'undefined')
 434.                         this.nodeValue = replace_C2L(this.nodeValue);
 435.                 return true;
 436.             }
 437.             return false;
 438.         });
 439.         $(el).find("#CyrLatWrap").contents().unwrap();
 440.     };
 441.     var init_benchmark_active = false;
 442.     var methods = {
 443.         init : function(customSettings) {
 444.             //console.log(customSettings);
 445.             if (customSettings) {
 446.                 $.extend(config, customSettings);
 447.             }
 448.             //console.log(CyrLatIgnore);
 449.             if(config.button_cyr != '')
 450.             {
 451.                 if(config.button_cyr.charAt(0) != '#')
 452.                     config.button_cyr = '#' + config.button_cyr;
 453.                 $(config.button_cyr).click(function(){
 454.                     $( SELECTOR ).CyrLatConverter('L2C');
 455.                 });
 456.             }
 457.             if(config.button_lat != '')
 458.             {
 459.                 if(config.button_lat.charAt(0) != '#')
 460.                     config.button_lat = '#' + config.button_lat;
 461.                 $(config.button_lat).click(function(){
 462.                     $( SELECTOR ).CyrLatConverter('C2L');
 463.                 });
 464.             }
 465.             if(config.button_default != '')
 466.             {
 467.                 if(config.button_default.charAt(0) != '#')
 468.                     config.button_default = '#' + config.button_default;
 469.                 $(config.button_default).click(function(){
 470.                     $( SELECTOR ).CyrLatConverter('default');
 471.                 });
 472.             }
 473.             //start benchmark
 474.             if(config.benchmark.toString().toLowerCase() == 'on')
 475.             {
 476.                 var start = new Date().getTime();
 477.                 init_benchmark_active = true;
 478.             }
 479.             var hash_set = false;
 480.             if(config.permalink_hash.toLowerCase() == "on")
 481.             {
 482.                 hash_set = initHash(); //return hash translation status (translated or not)              
 483.             }
 484.             var direction = '';
 485.             if(config.cookie_duration > 0)
 486.                 direction = getCookie();
 487.             if (hash_set == false && (direction == "L2C" || direction == "C2L")) {
 488.                 methods[direction].call(this);
 489.             }
 490.             //end benchmark
 491.             if(config.benchmark.toString().toLowerCase() == 'on')
 492.             {
 493.                 eval(config.benchmark_eval.replace('%s%', (new Date().getTime() - start) + 'ms'));
 494.                 init_benchmark_active = false;
 495.             }
 496.             return true;
 497.         },
 498.         L2C : function() {
 499.             //start benchmark
 500.             if(config.benchmark.toString().toLowerCase() == 'on' && !init_benchmark_active)
 501.                 var start = new Date().getTime();
 502.             $( SELECTOR ).each(function() {
 503.                 convert_L2C(this);
 504.             });
 505.             setCookie('L2C');
 506.             //end benchmark
 507.             if(config.benchmark.toString().toLowerCase() == 'on' && !init_benchmark_active)
 508.                 eval(config.benchmark_eval.replace('%s%', (new Date().getTime() - start) + 'ms'));
 509.             if(typeof(config.onL2C) != 'undefined')
 510.                 config.onL2C.call();
 511.             return true;
 512.         },
 513.         C2L : function() {
 514.             //start benchmark
 515.             if(config.benchmark.toString().toLowerCase() == 'on' && !init_benchmark_active)
 516.                 var start = new Date().getTime();
 517.             $( SELECTOR ).each(function() {
 518.                 convert_C2L(this);
 519.             });
 520.             setCookie('C2L');
 521.             //end benchmark
 522.             if(config.benchmark.toString().toLowerCase() == 'on' && !init_benchmark_active)
 523.                 eval(config.benchmark_eval.replace('%s%', (new Date().getTime() - start) + 'ms'));
 524.             if(typeof(config.onC2L) != 'undefined')
 525.                 config.onC2L.call();
 526.             return true;
 527.         }
 528.     }
 529.     $.fn.CyrLatConverter = function(method) {
 530.         SELECTOR = this.selector;
 531.         if (typeof method === 'undefined' || typeof method === 'object' || !method) {
 532.             methods.init.apply(this, arguments);
 533.         }
 534.         else if(method.toString().toLowerCase() == 'default')
 535.         {
 536.             setCookie('default'); //set to default, so no C2L or L2C will be called
 537.             if(config.permalink_hash = 'on')
 538.                 window.location.hash = '';
 539.             location.reload(true); //reload from server, not cache
 540.             return false;
 541.         }
 542.         else if (methods[method]) {
 543.             if(config.permalink_hash.toLowerCase() == "on")
 544.             {
 545.                 if(method.toString().toUpperCase() == 'L2C')
 546.                     window.location.hash = config.permalink_hash_cyr;
 547.                 else if(method.toString().toUpperCase() == 'C2L')
 548.                     window.location.hash = config.permalink_hash_lat;
 549.             }
 550.             else
 551.                 methods[method].call(this);
 552.         }
 553.         else {
 554.             $.error('Unknown call to ' + method);
 555.         }
 556.         return this;
 557.     };
 558.     /**
 559.      * Backward compatibile with previous versions.
 560.      */
 561.     $.CyrLatConverter = function(method) {
 562.         return $( SELECTOR ).CyrLatConverter(method);
 563.     };
 564. })(jQuery);

 

ҰНАТУ (3)