Жапон иероглифіндегі СПАМ пікірлерді өткізбеу

Төмендегі кодты functions.php ішіне қоясыз, сонда жапон қаріптері қамтылған пікір мүмлдем жіберілмейтін болады.

php код
  1. // Жапон тіліндегі пікірлерді жібермеу
  2. function BYMT_comment_jp_post( $incoming_comment ) {
  3. $jpattern ='/[ぁ-ん]+|[ァ-ヴ]+/u';
  4. if(preg_match($jpattern$incoming_comment['comment_content'])){
  5. wp_die( "日本のレビューを禁止" );
  6. }
  7. return$incoming_comment );
  8. }
  9. add_filter('preprocess_comment', 'BYMT_comment_jp_post');
ҰНАТУ (6)