JavaScript арқылы сайттағы сөздердің орнын алмастыру, қателерін түзету

Төмендегі код арқылы сайтыңыздағы қате жазылған сөздерді дұрысына ауыстыруға болады.

Бұйрықты  <head> .... </head> арасына орналастырасыз.

  1. <script>
  2. onload=function()
  3. {
  4. var str=document.body.outerText;
  5. str=str.replace("қазыр","қазір");
  6. str=str.replace("сыздың","сіздің");
  7. document.write(str);
  8. }
  9. </script>

 

ҰНАТУ (4)